Расширения Joomla 3

Про кафедру

З перших днів існування Харківського регіонального інституту Національної Академії державного управління при Президентові України у травні 1996 року була створена кафедра інформаційних технологій. Її засновником був доктор фізико-математичних наук, професор Ю.Г. Машкаров. Потім кафедрою керував кандидат фізико-математичних наук, доцент П.Є. Минко. З 1999 року по теперішній час кафедрою завідує доктор наук з державного управління, професор О.В. Орлов.

Кафедра забезпечує навчальний процес з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей на базі Регіонального та Харківського обласних центрів. З вересня 1996 року кафедра бере участь у підготовці слухачів на кваліфікаційний рівень "магістр державного управління" за денною та заочною формами навчання.

 

У березні 2004 року кафедра була знов об'єднана з кафедрою інформатики.

В вересні 2005 року кафедра отримала нову назву "Інформатизація державного управління".

В січні 2013 року кафедра отримала назву "Кафедра інформаційних технологій і систем управління".

Професорсько-викладацький штат кафедри:

Завідувач кафедри - д.держ.упр., проф. Орлов Олександр Валентинович

професор - д.ф-м.н., проф. Машкаров Юрій Григорович

професор - д.держ.упр., к.ф-м.н., проф. Мельников Олександр Федорович

доцент - к.т.н., доц. Клімушин Петро Сергійович

доцент - к.т.н., доц. Кобзєв Ігор Володимирович

доцент - к.ф-м.н., доц. Минко Петро Євгенович

професор - д.т.н., проф. Петров Костянтин Едуардович

доцент - к.держ.упр., доц. Серенок Артем Олексійович

старший викладач - Іванова Ірина Дмитрівна

провідний спеціаліст - Ткаченко Марина Олександрівна

 

Навчальна робота:

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень "Магістр державного управління", а також бакалаврів і спеціалістів на факультеті соціально-економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

 

За кафедрою закріплені такі модулі магістерської підготовки:

Нормативні:

•Електронне врядування

•Інформаційна політика в Україні – І

•Технології прийняття управлінських рішень

•Електронний документообіг

 

Вибіркові:

•Інструментальні засоби електронного офісу

•Інформаційні системи та мережі в державному управлінні

 

Спеціалізація "Інформатизація органів державного управління":

•Інформаційні технології прийняття нечітких управлінських рішень

•Моделі інноваційних процесів в електронному врядуванні

•Електронний документообіг

•Комп'ютерні мережі та телекомунікації

 

На факультеті соціально-економічного управління викладачі кафедри проводять заняття з наведених дисциплін:

• АРМ "Кадри"

• Вища математика

• Дослідження операцій

• Економетрія

• Економіко-математичне моделювання

• Економічна інформатика

• Інформаційні системи в менеджменті

• Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці

• Інформаційні системи і технології

• Комп'ютерні мережі та телекомунікації

• Математичне програмування

• Прикладна математична статистика

• Сучасні комп'ютерні технології

• Сучасні офісні інформаційні технології

• Теорія ймовірностей і математична статистика

 

У навчальному процесі, крім необхідних операційних систем і загально відомих офісних програм, застосовуються такі сучасні програмні засоби як:

• Комплексні інформаційні системи (1С Підприємство, Парус, Галактика, Бест звіт плюс)

• Системи електронного документообігу (Дело, Megapolis, Optima, DocРro, ЕЦП PGP)

• Спеціалізовані інформаційні системи (Картка)

 

Науково-методична робота:

Колективом кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за комплексною тематикою "Основні напрямки підвищення ефективності органів державної влади щодо соціального економічного розвитку регіонів" у аспекті розробки Концепції впровадження електронного урядування в Україні найбіль детально опрацьовуються такі напрями як:

• узагальнення наукових розробок вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо обґрунтування стратегії і тактики виконання державних програм впровадження електронного урядування в Україні;

• удосконалення методологічного, теоретичного та методичного забезпечення аналізу, оцінки та прогнозування наслідків впровадження електронного урядування в Україні;

• розробка державних механізмів впровадження електронного урядування в Україні;

• розробка рекомендацій стосовно використання системи електронного урядування в Україні.

Please publish modules in offcanvas position.

joomla3x